Over SBBU

De SBBU

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten ondernemingen en werkt samen met de gemeentelijke overheid. Het doel van deze samenwerking is het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de economische groei. Ondermeer door collectieve voordelen, ontzorging, het terugdringen van de milieukosten en een efficiënter gebruik en beheer van de verschillende bedrijventerreinen. Via onze netwerken houden we een periodieke vergelijking met andere bedrijventerreinen om te weten waar we staan en wat eventuele verbeterpunten zijn. Wij mogen trots zijn op het feit dat de Udense terreinen landelijk gezien goed scoren!

 

Alle gremia bij elkaar aan tafel

Overleggen en vergaderen met gemeente, de ondernemersvereniging, politie, brandweer, aangesloten ondernemers, leveranciers van producten en diensten en collega-parkmanagers uit de regio vormen belangrijke bezigheden van de bestuurders en parkmanagers. Maar dat niet alleen. Ze komen ook achter hun bureau vandaan om de terreinen te inspecteren, bedrijven te bezoeken, en actief de markt op te gaan om te kijken waar voordelen te behalen zijn. Het feit dat al deze vertegenwoordigers en bestuurders regelmatig, positief en constructief met elkaar om één tafel zitten blijkt een bijzonder krachtig model te zijn. We kennen elkaar bij naam en weten elkaar te vinden als we elkaar nodig hebben.

 

SBBU_drieluik Ondernemers & Overheid Collectieve voordelen

Een kopzorg of vier minder!

  • Altijd de beste prijs en voorwaarden
     

  • Altijd een veilig en verzorgd bedrijventerrein
     

  • Altijd een wakend oog over uw collectieve belangen
     

  • Uitwisseling en kennisdeling


 


Geïnteresseerd?

SBBU Neem contact met mij op.  
info@sbbu.nl  
0413-249972