Beheer bedrijventerreinen

'Uw bedrijventerrein een visitekaartje'. 'Opknappen waar het moet, vernieuwen waar het kan'. 'Schoon, heel en veilig'. Drie belangrijke motto’s die we hanteren als we kijken naar de staat van de bedrijventerreinen en als we de wenselijkheid en noodzaak beoordelen om te investeren in beveiliging, vernieuwing en onderhoud. Dat maakt een terrein niet alleen aantrekkelijk voor de vestiging van bedrijven maar ook voor klanten en bezoekers. 

De SBBU behartigt de belangen, wensen en behoeften van de aangesloten bedrijven door in een continuproces zorgvuldig te kijken naar diverse kwaliteitsaspecten op het gebied van veiligheid, milieu en personeelsvoorzieningen. Dat doen we op verschillende manieren: 

 

Samenwerking met 

de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

In Uden wordt gehandhaafd op de lokale wetgeving en wordt toezicht gehouden op de veiligheid en leefbaarheid op straat. Dit valt binnen domein 1 Openbare ruimte. Veel zaken met betrekking tot de leefbaarheid kunnen gemeld worden via de website www.uden.nl (Melding woon- en leefomgeving). Maar soms is het prettiger direct contact te hebben.Voor de bedrijventerreinen Vluchtoord, Liessent, Loopkant, Goorkens en Hoogveld is dat Marc Evers, bereikbaar via 06-50206301 of per mail via marc.evers@gemeentemaashorst.nl

Lees meer over de taken van de BOA.
 

Intermediair richting gemeente  

Lees meer over de commissie gronduitgifte en het signaleren van problemen en kansen.

Schouw bedrijventerreinen  

Lees meer...

Lokale en regionale samenwerking   

Lees meer over de Stichting Parkmanagement Brabant en de samenwerking met UOV De Kring.

Vastgoedcriminaliteit

Lees meer 
 

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519