Platformgroep P&O

De platformgroep P&O bestaat uit ondernemers en p&o-functionarissen. De groep houdt drie à vier (besloten) bijeenkomsten per jaar, gebaseerd op een intervisiemodel, waarin onderwerpen worden behandeld die door de leden zelf zijn aangedragen.

 

De werkgroep zoekt steeds bij elk onderwerp een deskundige. Halen en brengen staan hierbij steeds centraal: we delen kennis met elkaar en gunnen elkaar een kijkje in de eigen keuken. We willen de bijeenkomsten steeds op een andere locatie organiseren; een van de leden van de platformgroep treedt dan op als gastheer. Die kan dan voorafgaand aan de kennisuitwisseling een rondleiding door het bedrijf geven en daarnaast eventueel een presentatie over hoe dat bedrijf met het thema omgaat.
 
Uit de aanpak waarmee we tien jaar geleden gestart zijn, zijn hele mooie initiatieven voortgekomen zoals het gezamenlijk werken aan het opstellen van een opleidingsplan, een eigen LinkedIn-groep, een plan voor intercollegiale uitlening van personeel en, niet in de laatste plaats, de oprichting van het inmiddels succesvolle personeelsdienstencentrum PDCU."
 
Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom!
 
 

 

Geïnteresseerd?

Elonique Dalhuisen Neem contact met mij op.  
e.dalhuisen@sbbu.nl  
06-53385748