CamerabeveiligingWaarom?
 

Op de bedrijventerreinen van omringende gemeenten waar gebruik wordt gemaakt van camerabeveiliging, zijn de criminaliteitscijfers beduidend lager dan op onze bedrijventerreinen. Daar willen we wat aan doen! Indien we camerabeveiliging in 2017 kunnen realiseren, is er nog een subsidie te verkrijgen.

Voorstel:

 • Er worden op alle 11  hoofdtoegangswegen masten met camera’s geplaatst.
 • Ondernemers plaatsen op hun eigen terrein een collectief ingekochte camera óf maken gebruik van de reeds aanwezige camera’s.
 • Alle camera’s, op openbaar én privaat terrein, worden met elkaar gekoppeld en actueel uitgelezen door een videomeldkamer.
 • De videomeldkamer stuurt de surveillant van HSG (voorheen Van de Ven Beveiliging) of de politie aan bij dreigend onraad.
 • De geautoriseerde en gecertificeerde videomeldkamer bewaart de beelden volgens de wettelijk toegestane procedure. 

Indicatieve kosten:

 • Aanschaf cameramasten met camera’s in de openbare ruimte kunnen (alleen nog in 2017!) uit de eenmalige subsidie betaald worden.
 • Ondernemers laten een camera plaatsen op hun eigen terrein of koppelen de aanwezige camera’s via een internetverbinding aan het collectieve systeem.  
 • De eenmalige kosten van een geschikte nachtcamera inclusief plaatsingskosten bedragen ca. € 950,=. Bestaande camera’s kunnen ook gekoppeld worden aan het systeem.
 • De maandelijkse kosten per ondernemer voor de actuele videobewaking en het in stand houden / onderhoud van het gehele systeem bedragen ca. € 70,00. Bij hoge deelname kan de prijs lager uitvallen.

Opbrengsten:

 • Bewezen afname van de criminaliteit > een verhoogd veiligheidsgevoel door actuele camera-uitlezing.
 • Flinke korting (gemiddeld 15%!) op uw opstal- en inboedelverzekering.
 • Gereduceerd tarief voor de HSG-Surveillance; dit kan oplopen tot -30%.
 • Uw eigen bedrijf 24/7 in beeld op uw PC of smartphone.
Let op! Alleen nog in 2017 kunnen wij dit project gezamenlijk realiseren. Daarna wordt er geen subsidie meer verstrekt en zullen de kosten dermate hoger uitvallen dat het project niet meer realiseerbaar is. 

Meld je aan via info@sbbu.nl of neem contact op met Maarten van Helden via 06-51158519.

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519