Wettelijke eisen

Wettelijke eisen ten aanzien van verduurzaming van bedrijven
De overheid stelt een aantal eisen aan uw energiehuishouding, zoals:
  1. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie-neutrale Gebouwen (BENG).
  2. Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het kantoorpand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. 
Voor grote bedrijven geldt:
  1. Bespaar- en informatieplicht indien het jaarlijks verbruik van uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 is. Uw bedrijf is verplicht om alle maatregelen, die binnen 5 jaar terug te zijn verdienen, door te voeren en hierover het bevoegd gezag te informeren.
  2. Bedrijven met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van 50 miljoen euro of hoger en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro krijgen naast de bovengenoemde Wet Milieubeheer ook te maken met een EED audit.

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Frontstraat 1c, 5405 AK Uden, T 0413 24 99 72, F 0413 27 11 64, E info@sbbu.nlDisclaimer | Sitemap