Schouw

De jaarlijkse schouwactiviteiten vormen daarbij sinds 2011 een belangrijk ijkpunt. Parkmanagers, gemeenteambtenaren, politie, brandweer en ondernemers inspecteren dan gezamenlijk de bedrijventerreinen. Daarbij wordt elk terrein aan een kritische beschouwing onderworpen, waarbij de belangrijkste criteria zijn samen te vatten als “Schoon, heel en veilig”. 

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519