Lokale en regionale samenwerking

Stichting Parkmanagement Brabant - voortrekkersrol

De bijeenkomsten die de Kamer van Koophandel in het kader van het programma Parkmanagement organiseerde zijn sinds de reorganisatie op 1 januari van dit jaar beëindigd. Ze hadden als doel te informeren over relevante ontwikkelingen bij de overheid, en van elkaar leren en kansen creëren om met elkaar projecten uit te voeren. De parkmanagementorganisaties van Uden, Veghel en Helmond hebben de handschoen opgepakt en de Stichting Parkmanagement Brabant (hierna: PM Brabant) opgericht zodat de bijeenkomsten en activiteiten gecontinueerd kunnen worden. Het secretariaat van de nieuwe stichting is ondergebracht bij de SBBU in Uden.
 
De Provincie heeft zeer positief gereageerd op deze ontwikkeling en heeft een afgevaardigde benoemd die een kwaliteitszetel in het bestuur van PM Brabant heeft gekregen. De relatie met de provinciale overheid is hierdoor bestendigd. PM Brabant wordt hierdoor steeds in een vroegtijdig stadium op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot het industriebeleid op provinciaal niveau.
 
Minimaal tweemaal per jaar komen de aangesloten organisaties bij elkaar om de meest actuele relevante wetgeving, elkaars projecten en ontwikkelingen te bespreken en eventuele gezamenlijke activiteiten op te starten. Zo houden we een provinciale vinger aan de pols en kunnen we uw belangen nog beter behartigen.
 

UOV De Kring  

UOV De Kring heeft haar leden in het Udense bedrijfsleven zowel binnen als buiten de bedrijventerreinen en richt zich behalve op belangenbehartiging ook sterk op actuele thema’s en het voor ondernemers zo belangrijke netwerken. De SBBU heeft als specialisatie de bedrijventerreinen, met de daarbij de specifieke operationele taken.
Vanuit deze verschillende invalshoeken is goede communicatie nodig. Daarom hebben we een paar jaar geleden de samenwerking gezocht. Samen beschikken we over meer kennis, meer menskracht en draagvlak.

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519