Vouchers social return

Datum: 06-10-2022
Zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Dat is een belangrijk doel dat de gemeente Maashorst zichzelf stelt. Een van de manieren om daar aan te werken is dat de gemeente met haar inkoopbeleid opdrachtnemers verplicht om een deel van de aanneem-/opdrachtsom te besteden aan het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO-certificaat toont een opdrachtnemer aan dat hij duurzaam voldoet aan deze eis. Vandaar dat Maashorst vouchers van 500 euro beschikbaar stelt om bedrijven te ondersteunen zo’n certificering te behalen. 
 
Bij een opdracht met een zogenoemde ‘social return verplichting’ moet een opdrachtnemer aantonen dat hij een deel van de aanneem- of opdrachtsom benut voor het in dienst nemen of houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
PSO staat voor Prestatieladder socialer ondernemen. Als een ondernemer een PSO trede 2 certificaat of hoger heeft, voldoet hij bij elke opdracht die de gemeente Maashorst aan hem verleent automatisch aan de gevraagde eis. Hij hoeft dat vervolgens niet meer bij elke opdracht apart in te vullen en aan te tonen. 
 
Stimuleren
Wethouder Gijs van Heeswijk (Arbeidsmartkbeleid): “De eis die we stellen heet Social Return on Investment, SROI. Het mes snijdt aan twee kanten: we brengen in deze krappe arbeidsmarkt bij werkgevers een nieuwe groep onder de aandacht, en we geven een steuntje in de rug aan mensen die wat minder makkelijk aan het werk komen. Dat is voor ons een belangrijk doel. Door social return te stimuleren, werken we er actief aan om mensen een kans te geven in de maatschappij, ook als dat wat moeilijker voor ze is dan gemiddeld. Werk is belangrijk. Niet alleen financieel, maar een baan hebben bevordert ook eigenwaarde en zelf vertrouwen, en het zorgt dat je mee kunt doen in de maatschappij.”
 
IBN
Om een certificering te verkrijgen moet een aantal stappen worden doorlopen. Dat kan veel tijd kosten. Met vouchers van 500 euro kunnen de bedrijven begeleiding inkopen voor de werkzaamheden voor de audit. De begeleiding wordt geleverd door IBN, dat zelf actief bedrijven gaat benaderen of zij hier gebruik van willen maken. Maar ondernemers kunnen zich ook zelf aanmelden, via willem.vandenbrand@gemeentemaashorst.nl. 
 
Op dit moment zijn er in Maashorst ongeveer 10 bedrijven PSO gecertificeerd. In 2024 moet dat aantal verdubbeld zijn.  « Terug naar Nieuwsoverzicht
Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.