Tarieven afvalcollectief 2021

Datum: 15-03-2021

De SBBU heeft met Van Kaathoven een collectief meerjarencontract afgesloten. Basis van dit contract is o.a. dat de prijs jaarlijks geïndexeerd wordt met de zgn. NEA-index (= een objectieve index die jaarlijks de gemiddelde kosten van het transport weergeeft). Tevens mogen belastingwijzigingen worden doorgerekend in de tarieven. Voor alle overige wijzigingen is afgesproken dat Van Kaathoven dit eerst dient te onderbouwen naar de SBBU, waarna SBBU de argumentatie beoordeelt en doorrekent.

Dit jaar was er alleen sprake van een wijziging van de transportkosten. Op basis van de NEA-index zijn deze dit jaar gestegen met 1,9 %. Omdat de kosten van het afvoeren van afval bestaan uit enerzijds de transportkosten en anderzijds uit de kosten voor de verwerking van het afval betekent dit dat dus slechts de transportkostencomponent met 1,9 % gestegen is. Hierdoor stijgen de totale kosten van bv. het restafval met zo’n 0,59 %. 
Maakt u nog geen gebruik van het collectief contract voor de afvalverwerking? Neem contact op met Van Kaathoven en laat u vrijblijvend voorrekenen wat uw voordeel kan zijn.
« Terug naar Nieuwsoverzicht
Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.