Samenwerking afvalverwerker verlengd

Datum: 05-05-2020
Onlangs heeft SBBU besloten de samenwerking met Van Kaathoven te verlengen met nog eens drie jaar. Uit de gehouden tevredenheidsenquête onder de deelnemers die gebruik maken van het collectieve afvalcontract is gebleken dat 98% zeer tevreden is met de dienstverlening van van Kaathoven. Tevens gaf ruim 90% aan dat wanneer na een nieuwe tender gekozen zou worden voor een ander afvalverwerkingsbedrijf men hierin mee zou gaan. Deze uitkomst zien wij als een beloning voor het gestelde vertrouwen in ons inkoopbeleid.

In december jl. hebben al onze deelnemers een mailing ontvangen van Van Kaathoven, waarin flinke tariefsverhogingen werden aangekondigd voor het restafval en het oud papier en karton. Belangrijkste reden voor de verhogingen zijn de stijging van de verwerkingskosten bij de verbrandingsovens die steeds kritischer worden op de samenstelling van het afval. Tevens is als gevolg van het feit dat de export van Oud Papier en Karton naar China stagneert de opbrengst zwaar gekelderd.
Uiteraard hebben wij deze verhogingen scherp gemonitord. Zo hebben we de prijzen vergeleken met andere afvalverwerkers en lopende tendertrajecten van andere bedrijventerreinen als benchmark genomen.
Alhoewel we niet kunnen voorkomen dat de prijzen voor afvalverwerking flink zijn gestegen hebben we na de nodige onderhandelingen voor de deelnemers van de SBBU tarieven kunnen bedingen die zo’n 25 % lager liggen dan de normale prijzen.
Maakt u nog geen gebruik van ons collectieve afval-contract? Informeer dan eens geheel vrijblijvend naar onze tarieven.« Terug naar Nieuwsoverzicht
Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.