Duurzaamheid Udense bedrijventerreinen. Doet u mee?

Datum: 13-11-2017
Duurzaamheid Udense bedrijventerreinen. 
DOET U MEE?
 
Ruim een jaar geleden heeft de gemeente Uden de ambitie uitgesproken om samen met de SBBU initiatieven te ontwikkelen op het gebied van Duurzaamheid.
Wij hebben positief gereageerd op dit voorstel, onder voorbehoud dat dit onderwerp voldoende draagvlak heeft onder onze deelnemers en wij tevens verwachten dat onze inspanningen gaan leiden tot concrete projecten die voorzien in een behoefte.


Vandaar dat wij een aantal parkmanagementorganisaties bezocht hebben, die in de afgelopen jaren met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. Conclusie is dat het onderwerp zeker leeft op andere bedrijventerreinen en dat er links en rechts wat zaken van de grond komen, zoals:
  • kennisuitwisseling over duurzaamheidsinitiatieven;
  • collectieve zonnepanelenprojecten;
  • collectieve inkoop van duurzaamheidsvoorzieningen;
  • het tegen gereduceerd tarief aanbieden van Energiescans
  • het in kaart brengen van de afvalstromen en grondstoffen, met als doel om te bezien of afvalstromen van het ene bedrijf kunnen dienen als grondstof voor een ander

En zo zijn er vast nog veel meer initiatieven te bedenken, waardoor de Udense bedrijventerreinen verduurzaamd kunnen worden.

Om e.e.a. in gang te zetten hebben we besloten om een “Duurzaamheids-denktank” in het leven te roepen met een aantal personen, die werkzaam zijn bij onze deelnemers. Alle initiatieven die de SBBU in de komende jaren op het gebied van duurzaamheid gaat oppakken zullen geïnitieerd en/of beoordeeld worden door deze werkgroep. Uitgangspunt is dat zij elk kwartaal zo’n 2 uur bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen en de voortgang van projecten te monitoren.

Wij zoeken hiervoor mensen die duurzaamheid een warm hart toe dragen en die bij voorkeur enige kennis en ervaring hebben met onderwerpen als zonnepanelen, energiebesparing, afvalreductie, etc.

Mocht u, of een collega binnen uw bedrijf zich herkennen in dit profiel en bereid zijn enkele uren per jaar met ons mee te denken over het onderwerp “Duurzaamheid” laat het ons danweten. U kunt contact opnemen met parkmanager Henk Coopmans, tel. 06-24219721 of h.coopmans@sbbu.nl
 


« Terug naar Nieuwsoverzicht
Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor de nieuwsbrief.