Intermediair gemeente

Commissie gronduitgifte

Bij nieuwbouw of vestiging van bedrijven, bijvoorbeeld in geval van nieuwkomers of verhuizers, raadpleegt de gemeente de SBBU ten aanzien van het vestigingsbeleid. Zo wordt gezamenlijk bekeken of de bedrijventerreinen op de best mogelijke manier benut worden en of ieders belangen zo goed mogelijk worden gediend. Zaken waarop gelet wordt zijn bijvoorbeeld het soort bedrijf (productie of dienstverlening), vervoersaspecten, mate van milieuvervuiling, hergebruik van leegstaande gebouwen of braakliggend terrein et cetera.

 

Signaleren van problemen en kansen

De SBBU heeft ook een signaalfunctie naar de gemeente. We functioneren als een paar extra ogen en oren als het gaat om wat er leeft, en wat er mis of nodig is op de diverse bedrijventerreinen binnen de Udense gemeentegrenzen.

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519