Energiescans

Het zal u niet ontgaan zijn. Duurzaamheid is een hot-topic, waar ook u als ondernemer niet meer omheen kunt. Niet het meest populaire onderwerp en vraagt u zich ook af ‘hoe?’. Dan hebben we goed nieuws voor u. 

De SBBU ondersteunt bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen van de nieuwe gemeente Maashorst in de komende jaren bij het verduurzamen van hun bedrijf.
Verduurzaming van uw bedrijf is maatwerk. Om te bepalen welke keuzes voor u het meeste rendement opleveren moet uw bedrijfssituatie bekeken worden via het uitvoeren van een zogenaamde energiescan.
Met deze energiescan verkrijgt u inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming van uw bedrijf.
Na een uitgebreid oriëntatieproces heeft de SBBU besloten om samen te werken met “Klimaatroute”. Klimaatroute voert per bedrijf een energiescan uit met als doel de mogelijkheden te onderzoeken om energie te besparen en/of op te wekken. De conclusies worden vervolgens aan de deelnemende bedrijven gepresenteerd tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij tevens de bijbehorende investeringen en terugverdientijd in beeld worden gebracht. In het hierop volgende jaar ontvangt het bedrijf desgewenst ondersteuning bij het verder uitwerken van verduurzamingsplannen.

De SBBU en nieuwe gemeente Maashorst stimuleren en ondersteunen ondernemers bij de verduurzaming van hun bedrijven. Om dit proces op gang te brengen bieden wij 100 ondernemers de mogelijkheid gratis een energiescan (inclusief ondersteuning), uit te laten voeren.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden gefinancierd uit de middelen van de SBBU, de gemeente Maashorst en gebruikmaking van subsidiemogelijkheden.
De ervaring leert dat met name bij oudere panden nog veel winst te behalen is door het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Vandaar dat m.n. eigenaren en/of huurders van panden, gebouwd vóór 2010, en met een totale bedrijfsoppervlakte van minimaal 500 m2, uitgenodigd worden zich aan te melden voor een gratis energiescan.

klik hier voor de wettelijke eisen

klik hier voor een voorbeeld scan


 

Wees er snel bij, want OP = OP 
 

Liever direct persoonlijke contact? Dat kan via:

William van Stiphout: 06-80168825
Henk Coopmans: 06-24219721

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Frontstraat 1c, 5405 AK Uden, T 0413 24 99 72, F 0413 27 11 64, E info@sbbu.nlDisclaimer | Sitemap