Live View

Haalbaarheidsonderzoek naar Live View camerabeveiliging voor Uden

Maarten van Helden over camerabeveiliging op Udense bedrijventerreinen
 
UDEN, 13 maart 2014 – Beelden die rechtstreeks naar politie en brandweer gaan bij vermoeden van een incident. Een meldkamer die doorlopend de veiligheid van uw bedrijventerrein monitort en gegevens kan uitwisselen met zowel surveillanten ter plaatse als met de arm der wet. Kan een dergelijk plan goedkoper uitpakken dan het een aantal jaren eerder gelanceerde voorstel voor camerabeveiliging, dat vanwege het prijskaartje op onvoldoende draagvlak mocht rekenen? 'Ja', zegt Van Helden volmondig, 'we hebben daar een antwoord op gevonden. We zijn nu bijna zo ver dat we het aan onze deelnemers kunnen presenteren.' Omliggende dorpen en steden hebben het criminaliteitscijfer flink omlaag weten te krijgen met camerabeveiliging. Uden heeft ook een afname van incidenten mogen noteren over de afgelopen jaren maar is tevens gewaarschuwd! Als de beveiliging in omringende gebieden verbetert, wordt Uden verhoudingsgewijs interessanter voor criminelen. Daarom is de SBBU opnieuw gaan kijken naar mogelijkheden die op meer draagvlak zouden moeten kunnen rekenen en vooral ook criminelen moeten ontmoedigen.
 
Inmiddels is duidelijk welke kosten exact gepaard gaan met het ‘Live View Camera’ plan, waarin om te beginnen de toegangswegen tot de bedrijventerreinen worden uitgerust met kenteken- en domecamera’s, en daarnaast elk individueel bedrijf de mogelijkheid geboden wordt gelijktijdig via een eigen camera te worden gemonitord. De beelden worden actueel bekeken in de meldkamer van MPL. Het grote voordeel van MPL is enerzijds dat dat bedrijf in direct contact staat met de surveillanten van Van der Ven Beveiliging, die ter plekke de ogen en oren vormen en direct in actie kunnen komen als het nodig is. Anderzijds is er de mogelijkheid om rechtstreeks en onmiddellijk te schakelen met politie en brandweer. De ‘Live View’-beelden worden direct doorgezet naar de politie. Sneller en kordater handelen is bijna niet mogelijk.

Tegen een faire deelnemersprijs

Het unieke aan het nieuwe plan is dat we individuele beveiligingscamera’s kunnen koppelen aan het totale systeem. Hét grote financiële voordeel voor deelnemers is dat zij amper betalen voor ‘meelifters (niet-deelnemers die wel profiteren van de aanwezige voorzieningen). Het merendeel van de beveiligingskosten is dus direct in het eigen belang. Dankzij de collectiviteitskorting zal de prijs van deze kwaliteitscamera's ook veel voordeliger uitvallen dan wanneer deze zelfstandig zouden moeten worden aangeschaft. Maarten van Helden staat te popelen om het complete plaatje te mogen presenteren en rekent op veel animo. “Zo’n kans mag eigenlijk niet aan onze neus voorbijgaan”, vindt hij. Contact: Maarten van Helden; telefoon: 06-51158519 - e-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

Geïnteresseerd?

Maarten van Helden Neem contact met mij op.  
m.vanhelden@sbbu.nl  
06-51158519